2η ημερίδα δημοσιότητας

Την Τρίτη, 25 Απριλίου 2017, πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Αμυνταίου η 2η ημερίδα δημοσιότητας του έργου, στην οποία παρουσιάσθηκαν και συζητήθηκαν οι δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου για τις λίμνες Βεγορίτιδα, Πετρών, Χειμαδίτιδα και Ζάζαρη. Ειδικότερα παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν τα παρακάτω: – η εκτίμηση των απαιτήσεων της ιχθυοπανίδας όσον αφορά στη διακύμανση της στάθμης των λιμνών – η εκτίμηση των απαιτήσεων των μακροφύτων όσον αφορά στη διακύμανση της στάθμης των λιμνών – η υδρολογική ανάλυση της διακύμανσης της στάθμης για την εκτίμηση της ελάχιστης στάθμης των λιμνών – η μορφολογική ανάλυση των  λιμνών  για  την  εκτίμηση της ελάχιστης στάθμης αυτών – η  ανάλυση  καιΠερισσότερα →

Ημερίδα Καβάλας

Την Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017, πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας η 1η ημερίδα δημοσιότητας του έργου. Στην ημερίδα παρουσιάσθηκαν και συζητήθηκαν διεξοδικά οι δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου για τον ποταμό Νέστο, και ειδικότερα: η εκτίμηση των απαιτήσεων της ιχθυοπανίδας όσον αφορά στη διακύμανση της παροχής του ποταμού η ανάλυση και πρόβλεψη των κλιματικών παραμέτρων στην περιοχή μελέτης η υδρολογική προσομοίωση σε επίπεδο λεκάνης απορροής του ποταμού ο καθορισμός της περιβαλλοντικά ελάχιστης παροχής κατά μήκος του ποταμού Νέστου και των κύριων παραποτάμων του οι προτάσεις μέτρων για την επίτευξη της ελάχιστης παροχής του ποταμού οι απαιτήσεις του Σχεδίου Διαχείρισης των υδατικών πόρων στο ΥδατικόΠερισσότερα →

ποταμός Νέστος ημερίδα

Το ΕΚΒΥ σας προσκαλεί στην 1η ημερίδα δημοσιότητας του έργου, στην οποία θα παρουσιασθούν τα σχετικά αποτελέσματα για την λεκάνη του ποταμού Νέστου. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Μαρτίου 2017, στην Δημοτική Βιβλιοθήκη «Βασίλης Βασιλικός» στην Καβάλα. Πρόσκληση και Πρόγραμμα ημερίδας  Περισσότερα →

meeting

Πραγματοποιήθηκε διμερής συνάντηση  στο πλαίσιο του έργου ‘Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα απαιτούμενης στάθμης/παροχής υδάτινων σωμάτων’ στις εγκαταστάσεις του ΕΚΒΥ στις 30 Νοεμβρίου και 01 Δεκεμβρίου 2016. Στη συνάντηση συμμετείχαν μέλη της ομάδας έργου από το Ινστιτούτο Βιοοικονομικών Ερευνών της Νορβηγίας (ΝΙΒΙΟ) και το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων. Συζητήθηκε η μεθοδολογία και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του ολοκληρωμένου ομοιώματος διαχείρισης των υδατικών πόρων στη λεκάνη απορροής των λιμνών Ζάζαρη, Χειμαδίτιδα, Πετρών και Βεγορίτιδα. Επίσης, παρουσιάσθηκαν και συζητήθηκαν οι μέθοδοι και τα αποτελέσματα σχετικά με την περιβαλλοντικά ελάχιστη στάθμη των λιμνών, καθώς και την εκτίμηση του ρυπαντικού φορτίου και της ζήτησης νερού στηΠερισσότερα →

ανακοίνωση διαγωνισμού

Ανακοίνωση Πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την ανάθεση των υπηρεσιών «Εξωτερικές υπηρεσίες για την υλοποίηση δράσεων ΕΚΒΥ στο πλαίσιο της Πράξης “Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα απαιτούμενης στάθμης/παροχής υδάτινων σωμάτων”». Αριθμός προκήρυξης Α1-2/2016. Η παροχή υπηρεσιών εντάσσεται στο Υποέργο 1 της Πράξης. Το έργο διακρίνεται σε δύο τμήματα: – Τμήμα Α. Υπηρεσίες με αντικείμενο την παροχή συμβουλών για τον καθορισμό της απαιτούμενης στάθμης των λιμνών Ζάζαρη, Χειμαδίτιδα, Πετρών & Βεγορίτιδα και της διακύμανσης αυτής. – Τμήμα Β. Υπηρεσίες με αντικείμενο τη γεωπληροφορική και την επεξεργασία μετεωρολογικών δεδομένων για τα παραδοτέα Α.1.3 και Γ.1.1. Ο Προσφέρων μπορείΠερισσότερα →

lake

Εκδόθηκε το 1ο Δελτίο Τύπου του έργου στις 4 Ιανουαρίου 2016. Το Δελτίο Τύπου ενημερώνει για την έναρξη του έργου, τους σκοπούς και τις δράσεις του, καθώς και για το εταιρικό σχήμα. Δελτίο Τύπου – 4.1.2016Περισσότερα →

lake heimaditida

Πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του έργου στις εγκαταστάσεις του ΕΚΒΥ στις 16 Νοεμβρίου 2015. Στη συνάντηση παρουσιάσθηκαν και συζητήθηκαν οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου καθώς και τα κοινά πεδία των δράσεων στα οποία θα δραστηριοποιηθούν οι εταίροι του έργου. Δείτε το σχέδιο υλοποίησης των δράσεων του έργου.Περισσότερα →