Διμερής συνάντηση προόδου έργου

Διμερής συνάντηση προόδου έργου

meeting

Πραγματοποιήθηκε διμερής συνάντηση  στο πλαίσιο του έργου ‘Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα απαιτούμενης στάθμης/παροχής υδάτινων σωμάτων’ στις εγκαταστάσεις του ΕΚΒΥ στις 30 Νοεμβρίου και 01 Δεκεμβρίου 2016. Στη συνάντηση συμμετείχαν μέλη της ομάδας έργου από το Ινστιτούτο Βιοοικονομικών Ερευνών της Νορβηγίας (ΝΙΒΙΟ) και το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων.

Συζητήθηκε η μεθοδολογία και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του ολοκληρωμένου ομοιώματος διαχείρισης των υδατικών πόρων στη λεκάνη απορροής των λιμνών Ζάζαρη, Χειμαδίτιδα, Πετρών και Βεγορίτιδα. Επίσης, παρουσιάσθηκαν και συζητήθηκαν οι μέθοδοι και τα αποτελέσματα σχετικά με την περιβαλλοντικά ελάχιστη στάθμη των λιμνών, καθώς και την εκτίμηση του ρυπαντικού φορτίου και της ζήτησης νερού στη λεκάνη απορροής τους.

Επιπλέον, συζητήθηκαν και θέματα προσδιορισμού της ελάχιστης οικολογικής παροχής σε ποταμούς, υπό το πρίσμα παραδειγμάτων ποταμών που υφίστανται τροποποιήσεις της ροής τους στη Νορβηγία και στην Ελλάδα. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με συζήτηση επί του προσδιορισμού της μέγιστης στάθμης στη λίμνη Βεγορίτιδα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα εποικοδομητικής ανταλλαγής απόψεων σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση των ανωτέρω, αλλά και τη διεκπεραίωση των απαραίτητων εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου.

ekby meeting
Διμερής συνάντηση προόδου του έργου στο ΕΚΒΥ. 30 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2016.

 

 

Μοιραστείτε το άρθρο