Δημοσιότητα

Παρακάτω παρουσιάζονται, οι δράσεις για τη δημοσιότητα του έργου, ανά έτος:

ΕΤΟΣ 2015

Εναρκτήρια συνάντηση του έργου | 16.11.2015
Πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του έργου στις εγκαταστάσεις του ΕΚΒΥ στις 16 Νοεμβρίου 2015. Στη συνάντηση παρουσιάσθηκαν και συζητήθηκαν οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου καθώς και τα κοινά πεδία των δράσεων στα οποία θα δραστηριοποιηθούν οι εταίροι του έργου. Πρόγραμμα συνάντησης. Σχέδιο υλοποίησης των δράσεων του έργου.

ΕΤΟΣ 2016

Δελτίο Τύπου | 04.01.2016
Εκδόθηκε Δελτίο Τύπου σχετικά με την έναρξη του έργου, τους σκοπούς και τις δράσεις του, καθώς και για το εταιρικό σχήμα. Σχετικό αρχείο.

Ενημέρωση της Διεύθυνσης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας για τις δράσεις του έργου | 15.06.2016
Πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση στελεχών της Διεύθυνσης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας για τις δράσεις του έργου σχετικά με τον καθορισμό της περιβαλλοντικά ελάχιστης στάθμης στις λίμνες Βεγορίτιδα, Πετρών, Χειμαδίτιδα και Ζάζαρη. Σχετική παρουσίαση.

Συμμετοχή σε εκδήλωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ. | 22-25.06.2016
Παρουσιάστηκαν οι δράσεις του έργου σε εκδήλωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στην εκδήλωση πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των Διαχειριστών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Ενότητας «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων», του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014, από τη Βουλγαρία, την Εσθονία, τη Λιθουανία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα. Πρόσκληση. Σχετική παρουσίαση.

Παρουσίαση εργασίας στο «13th International Conference on Protection and Restoration of the Environment» | 03-08.07.2016
Παρουσιάσθηκε εργασία σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστης στάθμης και παροχής νερού σε υδάτινα σώματα στην Ελλάδα σε συνέδριο που διεξάχθηκε στη Μύκονο με τίτλο «13th International Conference on Protection and Restoration of the Environment». Πρόγραμμα συνεδρίου. Περίληψη της εργασίας.

Δημοσίευση έργου στην ιστοσελίδα GREENAGENDA.gr | 06.11.2016
Δημοσιεύτηκε το προφίλ του έργου (δράσεις, εταίροι, χρονοδιάγραμμα) στην ιστοσελίδα GREENAGENDA.gr σε άρθρο με τίτλο «Δράσεις για την παρακολούθηση λιμνών και ποταμών στη Βόρεια Ελλάδα». Σχετικός σύνδεσμος με τη δημοσίευση.

Διμερής συνάντηση στο πλαίσιο του έργου | 30.11.2016 και 01.12.2016
Πραγματοποιήθηκε διμερής συνάντηση στο πλαίσιο του έργου στις εγκαταστάσεις του ΕΚΒΥ στις 30 Νοεμβρίου και 01 Δεκεμβρίου 2016. Στη συνάντηση συμμετείχαν μέλη της ομάδας έργου από το Ινστιτούτο Βιοοικονομικών Ερευνών της Νορβηγίας (ΝΙΒΙΟ) και το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων. Περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφίες από τη συνάντηση δημοσιεύτηκαν στην ενότητα Νέα της ιστοσελίδας του έργου. Πρόγραμμα συνάντησης.

Σχετικές παρουσιάσεις:

  1. Παρουσίαση με τίτλο “Actions to assess the environmentally minimum water level in Lakes Zazari, Cheimaditida, Petron and Vegoritida”
  2. Παρουσίαση με τίτλο “Collection of data and studies in Lakes Zazari, Cheimaditida, Petron and Vegoritida”

Προβολή του έργου στο Twitter
Με σκοπό τη δημοσιότητα και προβολή του έργου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύτηκε μια σειρά από tweets μέσω του λογαριασμού που διατηρεί το ΕΚΒΥ στο Twitter. Συγκεκριμένα, το έτος 2016 δημοσιεύτηκαν 4 tweets με την ακόλουθη χρονολογική σειρά:

  1. Tweet στις 18 Απριλίου 2016: https://twitter.com/ekby_greece/status/722015424615985152
  2. Tweet στις 20 Απριλίου 2016: https://twitter.com/ekby_greece/status/722713810155479040
  3. Tweet στις 7 Νοεμβρίου 2016: https://twitter.com/ekby_greece/status/795563013575163904
  4. Tweet στις 5 Δεκεμβρίου 2016: https://twitter.com/ekby_greece/status/805744314357792768

ΕΤΟΣ 2017

Συμμετοχή σε εκδήλωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ | Υ.Π.ΕΝ. 17.01.2017
Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα και οι δράσεις του έργου σε ημερίδα δημοσιότητας που διεξάχθηκε από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την πορεία των προγραμμάτων του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014. Πρόγραμμα ημερίδας. Σχετική παρουσίαση.

Προβολή του έργου στο Twitter για την Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων  | 30.01.2017
Στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης για την Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων 2 Φεβρουαρίου 2017, το έργο προβλήθηκε μέσω του λογαριασμού που διατηρεί το ΕΚΒΥ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης twitter. Συγκεκριμένα, δημοσιεύτηκαν 2 tweets στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, που διαδίδουν τη συμβολή του έργου στην προσπάθεια αειφορικής διαχείρισης των λιμνών της Ελλάδας. Τα tweets δημοσιεύτηκαν την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017, και εκτός του κειμένου ενσωμάτωναν και φωτογραφία από μία εκ των περιοχών μελέτης (λίμνη Ζάζαρη) καθώς και σύνδεσμο προς την ιστοσελίδα του έργου.

Παρουσίαση εργασίας στο «10th WORLD CONGRESS on Water Resources and Environment “Panta Rhei”»
Παρουσίαση εργασίας σχετικά με τον καθορισμό της περιβαλλοντικά ελάχιστης στάθμης των λιμνών με βάση τα μορφολογικά χαρακτηριστικά τους στο «10th WORLD CONGRESS on Water Resources and Environment “Panta Rhei”». Περίληψη της εργασίας.

Ημερίδα δημοσιότητας στην Καβάλα για τον ποταμό Νέστο | 28.03.2017
Την Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017, πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας η 1η ημερίδα δημοσιότητας του έργου, στην οποία παρουσιάσθηκαν και συζητήθηκαν οι δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου για τον ποταμό Νέστο. Δελτίο τύπου. Παρουσίαση. Φωτογραφία 1. Φωτογραφία 2.Φωτογραφία 3. Σχετική είδηση.

Προβολή της ημερίδας δημοσιότητας στο Twitter

Η 1η ημερίδα δημοσιότητας που έλαβε χώρα στην Καβάλα στις 28.03.2017, προβλήθηκε μέσω του λογαριασμού που διατηρεί το ΕΚΒΥ στο Twitter. Δημοσιεύτηκαν 2 tweets στα ελληνικά, με την ακόλουθη χρονολογική σειρά:

Ημερίδα δημοσιότητας στο Αμύνταιο για τις λίμνες Βεγορίτιδα, Πετρών, Χειμαδίτιδα και Ζάζαρη | 25.04.2017
Την Τρίτη, 25 Απριλίου 2017, πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Αμυνταίου η 2η ημερίδα δημοσιότητας του έργου, στην οποία παρουσιάσθηκαν και συζητήθηκαν οι δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου για τις λίμνες Βεγορίτιδα, Πετρών, Χειμαδίτιδα και Ζάζαρη. Δελτίο Τύπου. Παρουσίαση. Φωτογραφία 1. Φωτογραφία 2Φωτογραφία 3Φωτογραφία 4. Σχετική είδηση.

Προβολή της 2ης ημερίδας δημοσιότητας στο Twitter | 27.04.2017

Η 2η ημερίδα δημοσιότητας που έλαβε χώρα στο Αμύνταιο στις 25.04.2017, προβλήθηκε μέσω του λογαριασμού που διατηρεί το ΕΚΒΥ στο Twitter. Δημοσιεύτηκε ένα tweet στα ελληνικά στις 27 Απριλίου 2017: https://twitter.com/ekby_greece/status/857554095158198272

Έκθεση αποτίμησης των δράσεων δημοσιότητας
Έκθεση αποτίμησης των δράσεων δημοσιότητας

 

Μοιραστείτε το άρθρο