• Λίμνη Ζάζαρη | Lake Zazari
  • Λίμνη Χειμαδίτιδα | Lake Cheimaditida
  • Λίμνη Βεγορίτιδα | Lake Vegoritida
  • Ποταμός Νέστος | Nestos River

The project «Improving the knowledge in determining the minimum water level and flow of water bodies» targets to the determination of minimum water level / flow of the water bodies of Lakes Zazari, Cheimaditida, Petron, Vegoritida and Nestos River that will enable the conservation of ecosystems and promote sustainable development.

The project is included in the programme area «GR02 – INTEGRATED MARINE AND INLAND MANAGEMENT» and co-funded from the European Economic Area Financial Mechanism 2009-2014 by 85% and from the Public Investment Program by 15%. More...