Εναρκτήρια συνάντηση έργου

Εναρκτήρια συνάντηση έργου

lake heimaditida

Πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του έργου στις εγκαταστάσεις του ΕΚΒΥ στις 16 Νοεμβρίου 2015.

Στη συνάντηση παρουσιάσθηκαν και συζητήθηκαν οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου καθώς και τα κοινά πεδία των δράσεων στα οποία θα δραστηριοποιηθούν οι εταίροι του έργου. Δείτε το σχέδιο υλοποίησης των δράσεων του έργου.

Μοιραστείτε το άρθρο