Ομάδα έργου

nestos river
Ποταμός Νέστος | Λ. Λογοθέτης, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

Αλεξανδρίδου Ευτυχία, Διευθύντρια του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων-Υγροτόπων

Καμπάς Γεώργιος, Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Υδάτων Αν. Μακεδονίας-Θράκης

Ζαφειράκου Αντιγόνη, Επ. καθηγήτρια Τμ. Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ

Κουτράκης Μάνος, Τακτικός ερευνητής του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας

Stålnacke Per, Head of Dept. Water quality and hydrology at NIBIO

 

Επιστημονικώς υπεύθυνος

Δουλγέρης Χαράλαμπος, Μέλος Τομέα Υδατικών & Εδαφικών Πόρων ΕΚΒΥ

 

Μοιραστείτε το άρθρο