Πραγματοποιήθηκε η πρώτη ημερίδα δημοσιότητας του έργου για τον π. Νέστο

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη ημερίδα δημοσιότητας του έργου για τον π. Νέστο

Ημερίδα Καβάλας

Την Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017, πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας η 1η ημερίδα δημοσιότητας του έργου. Στην ημερίδα παρουσιάσθηκαν και συζητήθηκαν διεξοδικά οι δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου για τον ποταμό Νέστο, και ειδικότερα:

  • η εκτίμηση των απαιτήσεων της ιχθυοπανίδας όσον αφορά στη διακύμανση της παροχής του ποταμού
  • η ανάλυση και πρόβλεψη των κλιματικών παραμέτρων στην περιοχή μελέτης
  • η υδρολογική προσομοίωση σε επίπεδο λεκάνης απορροής του ποταμού
  • ο καθορισμός της περιβαλλοντικά ελάχιστης παροχής κατά μήκος του ποταμού Νέστου και των κύριων παραποτάμων του
  • οι προτάσεις μέτρων για την επίτευξη της ελάχιστης παροχής του ποταμού
  • οι απαιτήσεις του Σχεδίου Διαχείρισης των υδατικών πόρων στο Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης
  • η διατήρηση των οικοσυστημάτων στο Δέλτα του Νέστου και η προαγωγή της αειφόρου ανάπτυξης.

Δελτίο Τύπου
Παρουσίαση

Προεδρείο 1ης ημερίδας 1η ημερίδα δημοσιότητας

Μοιραστείτε το άρθρο