Σκοπός – Στόχοι

lake heimaditis
Λίμνη Χειμαδίτιδα | Σ. Μηλιώνης, Φωτ. αρχείο ΕΚΒΥ

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της περιβαλλοντικά απαιτούμενης ελάχιστης στάθμης/παροχής στα υδάτινα σώματα της χώρας, ειδικότερα δε υπό την επίδραση της κλιματικής αλλαγής.

Οι στόχοι του έργου είναι:

  • Οι προτάσεις για τον καθορισμό ελάχιστης στάθμης/παροχής στα υδάτινα σώματα των λιμνών Ζάζαρης, Χειμαδίτιδας, Πετρών και Βεγορίτιδας, και του ποταμού Νέστου, ώστε να διατηρούνται τα οικοσυστήματά τους και ταυτοχρόνως να προάγεται η αειφόρος ανάπτυξη.
  • Οι προτάσεις διαχειριστικών μέτρων για την επίτευξη της ελάχιστης στάθμης/παροχής στα υδάτινα σώματα.
  • Η προαγωγή της ευαισθητοποίησης και βελτίωση της γνώσης για την προστασία και τη διαχείριση των υδάτινων σωμάτων τα οποία αντιμετωπίζουν περιβαλλοντικά προβλήματα.
Μοιραστείτε το άρθρο